Incasare, colectare , colectarea valorilor,
  • Program de activitate
  • 24/24 ore, 7/7 zile
RU EN

Încasare (colectare)

Thor Security Group

Încasare (colectare)

     Serviciile prestate de O.P. “Thor Security Group” S.R.L. privind colectarea/încasarea, transportarea și escortarea valorilor materiale, cât și asigurarea integrității acestora reprezintă serviciul pe care îl asigurăm Clienților noștri, respectând prevederile legislației în vigoare și clauzelor contractuale.

     Potenţialul logistic al O.P. “Thor Security Group” S.R.L.este constituit din automobile utilate special (asigurate cu permise speciale, culoarea de bază fiind portocalie, pe părţile laterale – benzi de contrast de culoare verde, cu imprimarea logotipului Companiei). Totodată, în scopul asigurării securităţii şi pazei înprocesul de escortare şi transportare a titlurilor de valoare, numerarului şi a valorilor materiale în proces de încasare, automobilele în cauză sunt dotate cu GPS, cu buton de alarmă și video registratoare cu camere duble, pentru înregistrare evenimentelor pe exterior și interior.

    Pe lângă funcționalitatea Platformei de urmărire GPS, Compania noastră a implementat în activitatea serviciilor de colectare, transportare și escortare a valorilor materiale – Sistemul de monitorizare prin satelit – ”Wialon”. Sistemul ”Wialon” asigură securitatea automobilului, a grupului de încasatori și a valorilor materiale, prin informarea complexă despre pericolele la care poate fi supusă grupa de încasatori prin acțiuni preventive automate. Acest Sistem analizează în regim non-stop o mulțime de date telemetrice prin intermediul senzorilor și sistemelor de dotare ale automobilului. În cazul în care se constată vre-un pericol, se declanșează sistemul de alarmare automat, iar în paralel, grupul de încasare poate transmite semnalul de alarmă tastând butonul de alarmă. Semnalul parvine direct la Pupitrul Dispeceratului de pază centralizat, iar pe ecranul Pupitrului apare informația referitor la locația grupului de încasare (adresa și coordonatele) și ora producerii evenimentului. În astfel de situații, dispecerul Dispeceratului de pază centralizat intervine operativ și întreprinde măsuri concrete în vederea rezolvării cazului conform Instrucțiunilor elaborate în acest sens de către Compania noastră și a prevederilor legislației R. Moldova în vigoare.

   Subsecvent, Compania noastră dezvoltă la nivel intern diverse programe de instruire pentru agenții transport valori și a șoferilor încasatori, desfășurând lecții practice de simulare a diverselor situații de caz şi treninguri speciale, astfel încît echipajele de colectare/încasare să fie capabile să mînuiască arma din dotare, să cunoască și să aplice procedeele de luptă corp la corp pentru respingerea unui eventual atac în situaţii extreme. În situații de criză, agenții transport valori și șoferii încasatori sunt pregătiți să realizeze tehnici de conducere defensivă, să evite accidentele rutiere și să apere valorile transportate.

   Personalul servicului de colectare/încasare sunt dotați cu arme de foc, echipament special, veste antiglonț cu nivelul trei de securitate, mijloace de comunicații, prin intermediul cărora țin legătura permanentă cu Dispeceratul de pază centralizat al Companiei.

   Totodată, agenții transport valori și șoferii încasatori dispun de atestat eliberat de organele de poliție și certificat de absolvire a cursurilor de calificare profesională și avizul poliței pentru port armă.

    Actualmente, Compania noastră asigură prestarea serviciilor de colectare/încasare, transportare și escortare a valorilor materiale la 305 puncte.

    În dependență de solicitările Clientului, O.P. “Thor Security Group” S.R.L. este disponibil de a suplini numărul unităților de transport sau a constitui/forma echipaje de încasare adăugătoare, astfel asigurând un grafic flexibil de prestare a serviciilor, conform programului de activitate și necesitățile Clientului.

O.P. “Thor Security Group” S.R.L. este capabilă și dispune de potențialul logistic și al resurselor umane pentru asigurarea integrală a întregului portofoliu de servicii privind colectarea/încasarea, transportarea și escortarea valorilor materiale pe întreg teritoriul țării.