Despre compania "TSG" S.R.L.
  • Program de activitate
  • 24/24 ore, 7/7 zile
RU EN

Despre noi

Thor Security Group
Thor Security Group

Despre noi

  Organizația de Pază „Thor Security Group” SRL a fost fondată în octombrie 2014 şi reprezintă o Companie, care îşi exercită activitatea pe principii de autonomie şi autofinanţare, în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova, cu competenţe pe întreg teritoriul ţării, având la moment un stat de personal de 475 persoane.
  Conform misiunii ce îi revine, OP „Thor Security Group” SRL desfășoară următoarele genuri de activități licențiate: a) ocrotirea vieții și sănătății, paza bunurilor, executarea gărzii de corp; b) paza fizică și tehnică a localurilor și a teritoriilor; c) colectarea (încasarea) valorilor importante, precum și transportarea, paza și însoțirea încărcăturilor/valorilor importante, a bunurilor personale; d) acordarea de ajutor organelor de drept la menținerea ordinii publice, la asigurarea securității oamenilor; e) informarea publicului în probleme de protecție contra acțiunilor ilicite; f) proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmare, a componentelor acestora precum și exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor; g) patrularea, în comun cu organele de drept, a zonelor criminogene.
  Personalul Companiei este constituit din colaboratori profesionişti, cu o experienţă bogată de activitate în domeniul asigurării ordinei de drept, apărării, pazei şi securităţii statului, posedă cunoștințe teoretice și practice în asigurarea și menținerea ordinii publice. Sistemul de management al recrutării, pregătirii şi perfecţionării angajaţilor, atenţia şi responsabilitatea manifestată faţă de cerinţele clienţilor şi angajamentele asumate sunt caracteristicile de bază pentru aprecierea instituţiei noastre ca unul dintre cei mai siguri prestatori de servicii pază din ţară.
  Competențele de care dispunem, ne oferă posibilitatea realizării tuturor angajamentelor asumate, cu un înalt grad de operativitate şi securitate. Garanția și fermitatea angajamentelor noastre actuale și viitoare au la bază dorința de a ne îmbunătăți continuu performanțele și preocuparea permanentă pentru satisfacerea necesităților de securitate ale clienților noștri, prin controlul calității activităților, astfel încât toți clienții să beneficieze de servicii de cea mai înaltă calitate. În acest sens, activitățile de pază și protecție, monitorizare și intervenție, colectare (încasare) a valorilor importante sunt certificate conform Sistemului de management al calității SM SR EN ISO 9001:2015.
  Misiunea Companiei noastre este de a satisface doleanțele clienţilor noştri şi de a le depăşi aşteptările printr-un spectru larg de servicii calitative, oferind un echilibru dintre preț și calitate. Contractând serviciile de pază și securitate ale OP ”Thor Security Group” SRL, veți avea un partener de încredere și veți aprecia calitatea serviciilor prestate, care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.
  Conform ordinului nr. 479 din 27.12.2022 al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a inclus compania OP „Thor Security Group” SRL în lista agenților economici contribuabili mari pentru anii 2023-2024. Suntem mîndri să ne aflăm în topul a 7% din companiile înregistrate, care îșî aduc contribuția în formarea bugetului național.
 
Serviciile noastre

Ce oferim clienților?

Prestarea unui spectru larg al serviciilor de pază și securitate în coraport între calitate și preț-garanții pentru o relație contractuală de lungă durată.
Recenziile clientilor


Ce spun clienții despre noi?

Posturi vacante

Te invităm să faci parte din echipa noastră