(+373)060999966       MD-2001, Republica Moldova mun. Chişinău, str.Miron Costin 19/1 A

Paza fizică

Complexul de măsuri şi activităţi orientat la asigurarea pazei şi securităţii funcţionării obiectivelor, integrităţii bunurilor materiale, protecţiei vieţii şi sănătăţii angajaţilor efectuat cu respectarea regimului de acces, trecere şi control, sistemului de pază continuă, comunicaţie şi legătură permanentă cu echipele de intervenţie mobil-operative.

Organizaţia de Pază „Thor Security Group” SRL prestează servicii de pază fizică la instituţii financiar-bancare, întreprinderi de producere, comerciale, locaţii de agrement, complexe rezidenţiale, instituţii de învăţămînt şi culturale, ect., în total mai mult de 100 obiective, în acest scop fiind create şi funcţionează posturi de pază cu regim de activitate non-stop şi de zi.