(+373)060999966       MD-2001, Republica Moldova mun. Chişinău, str.Miron Costin 19/1 A

Paza de corp

Serviciu de pază şi protecţie a persoanei şi membrilor familiei, în bază de contract, prestat de Organizaţia de Pază „Thor Security Group” SRL, cu colaboratori profesionişti ce au experienţă de activitate în structurile de protecţie, pază şi securitate ale statului, posedă înalte capacităţi şi calităţi intelectuale şi morale, deprinderi şi perceperi practice în mînuirea şi aplicarea armei de foc şi forţei fizice, întotdeauna gata de a analiza adecvat situaţia operativă şi de a acţiona prompt în diferite cazuri şi situaţii confuze.

Colaboratorii serviciului permanent îşi perfecţionează măestriea profesională, îndeosebi la pregătirea tactică specială şi de luptă, participînd la exerciţii practice în condiţii egale cu cele ale situaţiilor reale, fiind supuşi atestării periodice.