(+373)060999966       MD-2001, Republica Moldova mun. Chişinău, str.Miron Costin 19/1 A

Asigurarea operaţiunilor de incasare, transportare şi însoţire a valorilor materiale şi mijloacelor financiare

Organizaţia de Pază ”Thor Security Group” SRL dispune de 20 automobile noi cu echipe mobil-operative bine instruite si dislocate pe întreg teritoriul ţării, dotate şi înzestrate cu mijloace tehnice speciale şi de legătură, monitorizate prin reţeaua de satelite.

Compania este asigurată de răspundere materială astfel asigurînd integritatea valorilor şi bunurilor în proces de incasare, transportare şi însoţire, cu asumarea responsabilităţii de restituire a prejudiciului în caz de efracţie sau alte situaţii excepţionale prevăzute de legislaţie.